RHI
AVIWE

Child sexual abuse resources

Child sexual abuse
Opening eyes – Addressing gender-based violence in South African schools
Posted: Oct 6, 2017
Category: Child sexual abuse resources

Opening eyes – Addressing gender-based violence in South African schools

Opening Our Eyes has been developed for the training of education officials and educators as master trainers. The manual can be easily adapted and used for the training of school governing bodies and school management teams on addressing GBV. Curriculum developers can also use this manual to design their own school curricula.

Download pdf (3 downloads)
Violence Against  Children in South Africa- Special Summary for Teens
Posted: Oct 5, 2017
Category: Child sexual abuse resources

Violence Against Children in South Africa- Special Summary for Teens

The report on Violence against Children in South Africa was put together by the Department of Social Development, the Department of Women, Children and People with Disabilities and UNICEF in 2012. It looks at various types of violence or abuse that children experience in different places such as their homes, schools and communities.
This is a summary of that report written especially for young people 10 years and older. In this summary we highlight some of the important things we found when the report was written and that we think will be useful for young people to know.

Download pdf (2 downloads)
My Rights=Your rights
Posted: Oct 5, 2017
Category: Child sexual abuse resources

My Rights=Your rights

Download pdf (2 downloads)
Die pad na herstel:Jy en verkragting
Posted: Oct 5, 2017
Category: Child sexual abuse resources

Die pad na herstel:Jy en verkragting

Hoe hierdie boekie ontstaan het
In 1992 het die Black Sash in die Natalse Middellande, Rape Crisis Cape Town Trust en ’n klomp ander vroue-organisasies in Kaapstad en Pietermaritzburg besluit om ’n boekie te skryf om vroue te help wat verkrag is. Hulle was bekommerd oor die feit dat verkragting besig was om toe te neem, en hulle het besef dat mans en vrouens wat verkrag is, die ondersteuning van hul gemeenskappe nodig het. Die boekie is bedoel om oorlewendes van verkragting te help om te herstel en om hul aanvallers voor die gereg te bring – as hulle wel besluit om die verkragting aan te gee by die polisie.

Hierdie boekie is ons bydrae. Dis ons manier om die inligting te deel wat ons deur die jare bymekaargemaak het deur te luister na die ervarings van oorlewendes, gemeenskappe en amptenare. Die boekie is al baie kere bygewerk. Hierdie jongste uitgawe bevat nuwe inligting oor persoonlike groei ná trauma, en die uitwerking van trauma op die brein. Dit bespreek ook die jongste veranderinge aan wette, beleide en prosedures wat te doen het met die mediese en geregtelike kant van verkragting. Ons hoop dat hierdie boekie jou as ’n oorlewende van verkragting – en die mense wat jou bystaan – sal help om baie dinge beter te verstaan: jou reg  om dienste te ontvang binne die  strafregstelsel, hoe die strafregstelsel werk, en die uitdagende proses waardeur jy sal moet gaan om te herstel van die trauma van verkragting. Ons het al gesien hoe duisende oorlewendes van verkragting daarvan herstel en hoe hulle die verskriklikste situasies te bowe kom. Ons doel met hierdie boekie is om die kennis wat daardie oorlewendes ons  geleer het, met jou te deel, asook die hoop waarvoor hulle staan.

Download pdf (1 download)